جزییات
<<<>>>
 پیرو بازگشایی سهمیه نظارت سال 98 ناظران شیراز...
1398/04/05

 

بنام خدا

قابل توجه ناظرهای کاردان سطح شهر شیراز...

 

با درود...

 

با توجه به پیامک صادره از سوی وبسایت مهندسین ناظر شهر شیراز و با عنایت به اینکه صرفا تا پایان روز شنبه 8-4-98

 

فرصت با فیست تا گروه ساختمانی تحت نظارت خودرا درسایت ایساپ شهرداری شیراز به آدرس WWW.ESUP.SHIRAZ.IR

 

اعلام نمایید...لذا مقتضی است ناظران پایه های 1و2و3 گروه ساختمانی الف و ناظران پایه یک کد 35 گروه های ساختمانی

 

 

الف و ب را انتخاب کرده و سپس ذخیره نمایند...

 

بدیهی است مسئولیت عدم انجام مراحل فوق به عهده ناظر محترم بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی ندارد.

 

 

روابط عمومی سازمان نظام کاردانی ساختمان استان فارس