جزییات
<<<>>>
 اسامی کاردانهایی که پروانه اشتغال آنها صادر شده...
1398/05/04

 

اسامی کاردانهای که پروانه اشتغال آنها مطابق جدول ذیل صادر شده و آماده تحویل است
می توانند با مراجعه به سازمان نظام کاردانی نسبت به دریافت آن اقدام نمائید  29تیر ماه  98

  ردیف نام ونام خانوادگی  شماره عضویت 
  1 ایرج محمدی نسب  524
  2 رضا جعفری 5557
  3 محمدعلی خباز 3545
  4 محمدعلی هادی 111
  5 حمیدرضا دلائلی  135
  6 صدراله ایزدپرست  233
  7 حسین قنبری مهارلو 1893
  8 عنایت اله دلشاد  3217
  9 سعید شاه نظر خالصی  603
  10 محمدزیار نوذری 104
  11 غلامعلی برائی  505
  12 فرزاد کامگار عمله  5845
  13 حمیدرضا شهیدیان 224
  14 یوسف رعیت بر  3911
  15 احد مصطفوی نیا  1099
  16 حبیب بذرگری  495
  17 محسن فلاحی  2944
  18 مهدی دیده روشن  954
  19 حسین بهرامی  5407
  20 مسعود قاسمی  1338
  21 محمدعلی مینا  1428
  22 حسین رحیمی لنجی  172
  23 حسین تراکمه لو 638
  24 علی رضا زاده  361
  25 مهدی دهشتی  3026
  26 اکبر رئیسی  247
  27 عبدالعلی کشاورز  223
  28 علی اصغر عابدی 1106
  29 مختار مهبودی  234
  30 حسین رستگاری  4136
  31 حمیدرضا روستا  3898
  32 نوذر شعبانی  1385
  33 بهروز محمدی  501
  34 محمد بخشنده  2565
  35 عباس سالاری  296
  36 ناصر جباری اصل  241
  37 غلامرضا زارع  3223