جزییات
<<<>>>
 جلسه روسای سازمانهای نظام کاردانی کل کشور...
1398/05/16

در گردهمایی سازمانهای نظام کاردانی کل کشور با مسئولین وزارت راه و شهرسازی که در مشهد مقدس برگزار گردید پیرامون مسائل و مشکلات کاردانها

 

در سراسر کشور بحث و تبادل نظر گردید...