مشخصات فردی تاریخ درخواست 1393/04/19

نام ابراهیم نام خانوادگی صمدی نام پدر ابوالقاسم شماره شناسنامه 17786
کد ملی 2539019005 صادره از اقلید تلفن تماس 09173523824 تلفن همراه 09173523824
پست الکترونیک آدرس اقلید
آخرین مدرک تحصیلی فوق دیپلم رشته تحصیلی عمران
سال اخذ مدرک تحصیلی 1383/03/03 دانشگاه محل تحصیل ارسنجان
شماره عضویت 1-17-- شماره پروانه 1-17-- پایه 3 مقطع کاردانی
رشته های مورد نظر عمران
مشخصات فردی تاریخ درخواست 1393/03/22

نام حسین نام خانوادگی زنوبی نام پدر منوچهر شماره شناسنامه 2303
کد ملی 2298026939 صادره از شیراز تلفن تماس 6309213 تلفن همراه 09177107287
پست الکترونیک zenobi_daftarfani2014@hotmail.com آدرس شیراز-بلوارفرهنگ شهر-20متری ابوذر-سمت چپ-کوچه اول پلاک 187
آخرین مدرک تحصیلی فوق دیپلم رشته تحصیلی تاسیسات مکانیکی ساختمان
سال اخذ مدرک تحصیلی 1382/06/31 دانشگاه محل تحصیل آزادارسنجان
شماره عضویت 1-17-400-06611 شماره پروانه 1-17-- پایه مقطع کاردانی
رشته های مورد نظر تاسیسات مکانیکی - دفتر فنی تاسیسات
مشخصات فردی تاریخ درخواست 1393/03/19

نام ظهراب نام خانوادگی رجبی ده بیدی نام پدر رجب شماره شناسنامه 181
کد ملی 2391668600 صادره از ممسنی تلفن تماس 09174463720 تلفن همراه 09174463720
پست الکترونیک ZOHRABRAJABI@YAHOO.COM آدرس شیراز خیابان باربری کوچه 7 فرزدقی
آخرین مدرک تحصیلی فوق دیپلم رشته تحصیلی عمران
سال اخذ مدرک تحصیلی 1381/03/10 دانشگاه محل تحصیل دانشگاه مسکن و شهرسازی یزد
شماره عضویت 1-17-300-03883 شماره پروانه 1-17-300-00910 پایه 3 مقطع کاردانی
رشته های مورد نظر دارای پروانه مجری در پایه 3 هستم
مشخصات فردی تاریخ درخواست 1393/03/16

نام علی نام خانوادگی زارعی نام پدر محمد شماره شناسنامه 2326
کد ملی 2300178451 صادره از شیراز تلفن تماس 7262098 تلفن همراه 09171012517
پست الکترونیک ali.zarei1364@yahoo.com آدرس شیراز 35متری شهرک ولیعصر بلوار ایثار کوچه 14 پلاک 1952
آخرین مدرک تحصیلی لیسانس رشته تحصیلی معماری
سال اخذ مدرک تحصیلی 1391/06/31 دانشگاه محل تحصیل آزاد اسلامی واحد لارستان
شماره عضویت 1-17-100-06567 شماره پروانه 1-17-- پایه 3 مقطع مهندسی
رشته های مورد نظر نظارت و اجرا.
مشخصات فردی تاریخ درخواست 1393/03/13

نام حسين نام خانوادگی صادقي نام پدر محمدصادق شماره شناسنامه 23
کد ملی 2491361124 صادره از داراب تلفن تماس 09171339492 تلفن همراه 09171339492
پست الکترونیک آدرس داراب خيابان انتفاظه ك 13
آخرین مدرک تحصیلی لیسانس رشته تحصیلی عمران
سال اخذ مدرک تحصیلی 1390/10/14 دانشگاه محل تحصیل آموزش عالي بعثت كرمان
شماره عضویت 1-17-300-04787 شماره پروانه 1-17-300-01321 پایه 3 مقطع کاردانی
رشته های مورد نظر عمران راه نقشه برداري نظارت آب وفاضلاب
مشخصات فردی تاریخ درخواست 1393/03/08

نام سعید نام خانوادگی زارع نام پدر علی شماره شناسنامه 981
کد ملی 2432890884 صادره از مرودشت تلفن تماس 09179969044 تلفن همراه 09382547693
پست الکترونیک saeed.zare48@yahoo.com آدرس مرودشت بلوارمولوی مجتمع مسکونی پارس
آخرین مدرک تحصیلی لیسانس رشته تحصیلی عمران
سال اخذ مدرک تحصیلی 1389/04/31 دانشگاه محل تحصیل واحد ارسنجان
شماره عضویت 1-17-- شماره پروانه 1-17-300-00986 پایه 3 مقطع کاردانی
رشته های مورد نظر دفترفنی-سرپرست کارگاه-نظارت-اجرا
مشخصات فردی تاریخ درخواست 1393/03/04

نام مهدی نام خانوادگی عصار نام پدر رسول شماره شناسنامه 7592
کد ملی 2301220835 صادره از شیراز تلفن تماس 000000000 تلفن همراه 09386760930
پست الکترونیک آدرس شیراز
آخرین مدرک تحصیلی فوق دیپلم رشته تحصیلی معماری
سال اخذ مدرک تحصیلی 1387/04/31 دانشگاه محل تحصیل آزاد
شماره عضویت 1-17-- شماره پروانه 1-17-- پایه مقطع کاردانی
رشته های مورد نظر هرگونه همکاری...
مشخصات فردی تاریخ درخواست 1393/03/03

نام مسلم نام خانوادگی اسفندیاری نام پدر قدمعلی شماره شناسنامه 2280139766
کد ملی 2280139766 صادره از شیراز تلفن تماس 07117331943 تلفن همراه 09373297023
پست الکترونیک آدرس بلوار فرصت شیرازی خیابان استاد شهریار نبش کوچه 5
آخرین مدرک تحصیلی فوق دیپلم رشته تحصیلی عمران
سال اخذ مدرک تحصیلی 1388/11/11 دانشگاه محل تحصیل دانشکده فنی پسران داراب
شماره عضویت 1-17-300-04525 شماره پروانه 1-17-- پایه 3 مقطع کاردانی
رشته های مورد نظر نظارت محاسبه
مشخصات فردی تاریخ درخواست 1393/03/01

نام محمدرضا نام خانوادگی صفری نام پدر شکراله شماره شناسنامه 3454
کد ملی 2300730243 صادره از شیراز تلفن تماس 07117252983 تلفن همراه 09175667177
پست الکترونیک mohamadreza.safari@yahoo.com آدرس بلوارسرداران شهیدکوچه77پلاک52
آخرین مدرک تحصیلی لیسانس رشته تحصیلی عمران
سال اخذ مدرک تحصیلی 1393/02/04 دانشگاه محل تحصیل بیضا فارس
شماره عضویت 1-17-- شماره پروانه 1-17-- پایه مقطع مهندسی
رشته های مورد نظر کارمرتبط بارشته تحصیلی
مشخصات فردی تاریخ درخواست 1393/02/14

نام میثم نام خانوادگی نصیری نام پدر بهمن شماره شناسنامه 7775
کد ملی 2372512544 صادره از کازرون تلفن تماس 07212238188 تلفن همراه 09173212098
پست الکترونیک آدرس کازرون خیابان مولوی کوچه شهید قنبریان
آخرین مدرک تحصیلی فوق دیپلم رشته تحصیلی عمران
سال اخذ مدرک تحصیلی 1387/12/20 دانشگاه محل تحصیل دانشکده سما کازرون
شماره عضویت 1-17-- شماره پروانه 1-17-- پایه مقطع کاردانی
رشته های مورد نظر عمران-نقشه برداری-
12345678910...